عکس های جاستین بیبر و برادرش روی فرش قرمز 2013 جاستين بيبر ستاره پاپ كانادايي كه به مراسم جوايز ويدئو موسيقي much music دعوت شده بود با برادر خردساش جاكسون روي فرش قرمز حاضر شد. سینما خبر: «جاستين ...